18 junij, 2007

NOVOSTI

ČASOPIS: Študentska obveščevalno-varnostna avtonomija


Izšla je publikacija ŠOVA (Študentska varnostno-obveščevalna avtonomija), ki je produkt in rezultat skupnih naporov Avtonomne tribune, Študentske organizacije Slovenije in uredništva študentskega časopisa Klin. Namen publikacije je informirati, angažirati in aktivirati študente/ke ter vse ostale v boju proti kratenju študentskih in akademskih pravic, ki je skrito v besedilu osnutka predloga zakona o visokem šolstvu.

Z združitvijo in s stvaritvijo te publikacije ministru Juretu Zupanu nazorno kažemo, da mora ob nadaljnjem vztrajanju pri politizaciji, industrializaciji in komercializaciji visokega šolstva resno računati na močno študentsko celoto in da bomo družno z vsemi sredstvi branili pravice študentov in avtonomijo univerze.

V publikaciji je vsaka od omenjenih produktivnih sil pripravila svoj pogled, svoja stališča in svoje informacije, ki vam jih želijo posredovati. Tako imate v publikaciji široko paleto mnenj in informacij, ki vam iz več vidikov prikazujejo ideje in poglede na in o reformah ter nadaljnjem razvoju visokega šolstva. Hkrati vam publikacija ponuja kratek vpogled v zgodovino študentskega gibanja pri nas in trenutnega boja študentov po vsej Evropi, ki je v marsičem podoben našemu.

Namen izdane publikacije je med drugim tudi nadaljnja mobilizacija javnosti proti neoliberalnemu pohodu ter okrog drugih pomembnih družbeno-političnih vprašanj.

Publikacija je izšla v veliki nakladi in je brezplačna. Zato je zelo pomembno, da se več ljudi in skupin angažira ter vključi v distribucijo le-te. Izvod ali več izvodov publikacije lahko prevzamete v Infoshopu, na infotočki Avtonomne tribune na Fakuleti za družbene vede ali pa se za prevzem dogovorite preko kontaktov Infoshopa (a.infoshop@gmail.com).


Več o aktivnostih avtonomnih študentov lahko preberete na:
Blog Avtonomne tribune

V diskusijo se lahko vključite na:
Forum Avtonomne tribune