16 februar, 2023

Dogodki in aktivnosti v prostoru A-Infoshop

Dogodki in aktivnosti v prostoru A-Infoshop

Če želite spremljati dogodke in aktivnosti v A-Infoshopu, obiščite spletno stran AKC Metelkova mesto (http://www.metelkovamesto.org/) ali profila A-Infoshopa na facebooku in instagramu.

Redni program še zmeraj sestoji iz veganskih večerij ob torkih in petkovih infokafan raznoraznih formatov in vsebin.

Kontaktirate nas lahko na a-infoshop (afna) riseup.net, kjer se lahko tudi prijavite na redna obvestila o dogodkih tako v A-Infoshopu kot širše v mestu.

15 januar, 2021

Trije stebri avtonomne, alternativne kulture in politike v LjubljaniIzjava Anarhistične pobude Ljubljana v podporo avtonomnim prostorom, vsebinam in frekvencam Radia Študent


Trije stebri avtonomne, alternativne kulture in politike v Ljubljani


Anarhistično gibanje v Ljubljani je že več deset let aktivno vpeto v sooblikovanje alternativne scene. Med drugim tudi v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova, Avtonomni tovarni Rog in na Radiu Študent. V času neoliberalnega opustošenja skupnostnega, javnega in nekomercialnega ti prostori predstavljajo redke svetle točke, ki življenje v sicer vse bolj gentrificirani Ljubljani delajo znosnejše, zaradi česar se marsikdo še ni izselil.

V zadnjem obdobju lahko opazujemo kako elite – pa naj si gre za državne, občinske ali študentske - poskušajo uokviriti svobodnjaško delovanje po svojih merilih; merilih klientalizma, zaslužkarstva in podrejanja. Avtonomno tovarno Rog se je poskušalo preslikati v hipsterski Tobačna center, Metelkovo v elitistični Kino Šiška, Radio Študent pa v komercialni radio. Neoliberalne tendence in pohlep elit v mestu čedalje več ljudi odriva na obrobje, pritisk kapitala na posameznike in nekomformne strukture pa se je v zadnjih letih še intenziviral.

Kritični glas in upor se sistematično zatirata na različne načine. Če se nisi pripravljen prodati, si podvržen sankcijam, ki se lahko odražajo v manjšanju avtonomije preko spreminjanja odločevalskih struktur v organizacijah ali pa preko finančnega kaznovanja in represivnih posegov v prostor. Kar se dogaja Radiu Študent ni nič novega - tako za sam radio kakor tudi za številne ostale bolj ali manj avtonomne akterje v Ljubljani. Mnogi so pritiskom raznih klik že podlegli, saj vztrajanje na barikadah ni enostavno. Zato je v teh časih še toliko bolj pomembno, da avtonomni, samoorganizirani in anti-avtoritarni stopimo skupaj, našim razlikam navkljub, in si solidarno stojimo ob strani. Ne samo sedaj in ne samo za Radio, ampak povsod kjer je to potrebno, sicer bodo našo sceno razkrojili delček po delček. V kompleksnem ekosistemu avtonomije, ki ga tvorimo, spremenjena stopnja moči enega vpliva tudi na vse ostale.

Kar se nam lahko zdi danes samoumevno, je posledica številnih bojev. Tradicija, na kateri sloni alternativna, avtonomna scena in njena impresivna razvitost za tako periferno regijo, katere del je tudi Ljubljana, je posledica dolgega procesa, v katerem Radio Študent že več kot 50 let igra nezanemarljivo vlogo, kar ga med drugim postavlja tudi na mesto najstarejšega avtonomnega študentskega radia v Evropi.

Preko svojih frekvenc je dajal in daje glas številnim marginaliziranim in odpira prostor za alternativne ideje. Radio Študent je tudi leglo razvoja idej in praks, ki gredo onkraj dominantne ideologije. Radio je eden od redkih fizičnih skupnostnih prostorov v Ljubljani, ki ni komercialno naravnan, kjer potekajo številni dogodki in srečanja. Je vozlišče in valilnica mnogih kritičnih umov. In je alternativna institucija sama po sebi. Edinstven način organizacije, ki daje vsem sodelavcem nezanemarljivo moč odločanja preko sestankov razširjenega uredništva, volitve za direktorja, odgovornega ter področnih urednikov, sodelovanje izvoljenih sodelavcev v ustanovnem svetu zavoda in sindikat, ki je bil ustanovljen leta 2004 z namenom obrambe radia, kažejo na prodornost te institucije, ki sega onkraj pametovanja v etru.

Na drugi strani imamo študentsko organizacijo, ki predstavlja vse, kar Radio Študent ni. ŠOU je produkt tedaj mlade elite novonastale države in njihovega neoliberalnega zanosa, ki si je z izdatnim financiranjem novonastale študentske organizacije ustvarila valilnico elitističnega podmladka. Podmladka, ki se preko podarjenih milijonov uči klientelizma, korupcije, kraje, kapitalističnega izkoriščanja in finančnega izsiljevanja.

Ne pomnimo niti enih študentskih volitev brez resnih škandalov, niti enih volitev, kjer bi volilna udeležba pričala o legitimnosti institucije. Verjetno je Radio zbral več podpisov podpore kot vse stranke na zadnjih volitvah ŠOU skupaj. Študentska elita dokazano redno krade, privatizira, kar je bilo ustanovljeno s študentskim denarjem, sklepa koruptivne posle s svojimi prijatelji, si financira zasebne luksuzne počitnice, troši za plehke zabave in še bi lahko naštevali.

ŠOU ni demokratična institucija, ampak monopolni instrumentaliziran elitistični projekt, kateremu naj bi dajalo legitimnost obvezno članstvo vsakega študenta Univerze v Ljubljani. Zato boj za Radio v Anarhistični pobudi Ljubljana ne razumemo samo kot boj za obstanek, je tudi boj proti kraji denarja, namenjenega za kvaliteto življenj študentov, je boj proti agresivnim neoliberalnim politikam v Ljubljani in boj za nadaljnji razvoj skupnostno naravnane alternative.

Ta boj mora nujno vsebovati tudi boj proti predstavniški strukturi študentske politike, ki oddaljena od svoje baze ne le ignorira potrebe študentk in študentov, temveč jih redno usmerja v kapitalistično-konzumentske poti. ŠOU si zasluži odhod na smetišče zgodovine, iz njegovih ruševin pa bodo lahko začele rasti avtonomno organizirane strukture, ki bodo dejansko v stiku s potrebami in željami študentov.

Čeprav vidimo nevarne procese, ki jih sproža nevladniški način delovanja in razpisna mentaliteta, bomo zmeraj podpirali vse sile, ki si na Radiu prizadevajo za avtonomijo. Čeprav se Metelkovo poskuša podrediti logiki kapitala, bomo tam spili pivo raje kot v Kinu Šiška. Veselimo se novega povoda za ukinitev ŠOU, saj se v zadnjem konfliktu katalizirajo številni, ki do študentske organizacije gojijo prezir, še bolj pa stremimo h gojenju potencialu za vzpostavljanje avtonomnega, samoorganiziranega študentskega delovanja, lahko tudi na bazi študentskih svetov in sindikatov.

Anarhistična pobuda Ljubljana (APL-FAO-IFA)

Ljubljana 14.1. 2021

18 december, 2020

Izjava Anarhistične pobude Ljubljana - Proizvajaj, troši, ubogaj!

 

Izjava Anarhistične pobude Ljubljana (APL):

Proizvajaj, troši, ubogaj!

Napetost v družbi narašča iz dneva v dan. Epidemija vse jasneje razkriva protislovja in razpoke kapitalističnega sistema, čigar upravitelj – država – se niti ne trudi več dajati vtisa, da je njen namen zmanjševanje uničujočih posledic smrtonosnega virusa.

V našem visoko nadzorovanem in birokratsko upravljanem svetu ni nič zgolj in samo naravno ter povsem naključno, četudi nas oblastniki prepričujejo, da gre pri pandemiji koronavirusa za katastrofo ravno tovrstnega značaja. Tisto, kar slabi družbene zmožnosti za spopadanje s takšnimi krizami niso 'neodgovorni veseljaki' ali zasebna druženja, temveč desetletja načrtnega uničevanja javnih storitev, ki bi sicer morale biti vsem dostopne ter njihovo postopno preoblikovanje v potrošno blago.

Dejstvo, da se tudi trenutna vlada ni posvetila obsežnim investicijam v javno infrastrukturo, ni odraz kakšne specifične zlobe Janeza Janše in njegovih pajdašev, temveč simptom politike, ki ne vidi dlje od kratkoročnega zagotavljanja gospodarske rasti, četudi za ceno vsesplošnega uničenja ljudi in narave. Posledice tega občutimo vsi tisti, ki nas ne zastopajo kapitalski lobiji, smo pa zato primorani poslušno sprejemati vse trše pogoje dela in življenja, saj je sleherni izraz kritike oz. alternative prepovedan in sankcioniran. Ne vlada, ne kapital v nas ne vidita drugega kot potrošni material, čigar edine dolžnosti so proizvajati, trošiti in ubogati. Kdor je star ali ranljiv je tudi v tej krizi poklican umirati kot stranska škoda silovitih naporov za ohranitev sistema izkoriščanja in opustošenja.

Da bo mera polna, se kot družba ne spopadamo samo z upravljanjem epidemije, ki nagrajuje kapitaliste, vse bolj pa marginalizira, zanemarja in onemogoča veliko večino ljudi, temveč tudi z agresivnim poizkusom vpeljevanja avtoritarnega gospostva. Že dolgo je jasno, da tokratna epizoda »janšizma« ni zgolj provincialni in lokalni simptom kakšne posebne slovenske psihoze, temveč odraz globalne transformacije neoliberalnega konsenza v nek nov model organiziranja družbe. Ena od njegovih značilnosti je dokončni razkroj t.i. liberalno-demokratične »navlake«, ki je do neke mere brzdala oblastniško samovoljo in akumulacijo kapitala. Številne države, ne samo Slovenija, so v času epidemije postale laboratorij za premikanje meja vladanja v pogojih permanentnega izrednega stanja.

Ta proces ni niti naključen, niti nujen, niti spontan, niti tako kaotičen, kakor ga radi prikazujejo tisti, ki imajo od njega največ koristi. Vse to lepo ilustrira dejstvo, da je v okoliščinah nečesa, kar je v osnovi še vedno zdravstvena kriza, tudi politični ekstremni center zlahka odvrgel pajčolan »pravno-državniške« in »civilno-družbene« drže in hitro ugotovil, da utegne po avtoritarni poti lažje ugodili interesom svojega kapitalskega omrežja. Če njegove zastopnike kaj moti, je to zgolj neposrednost njihovih skrajno desničarskih partnerjev. Sami so namreč pri izvajanju praktično enakih politik radi nekoliko bolj diskretni. Cilj obojih, torej ekstremnega centra in skrajne desnice je ustvarjanje načrtnega ozračja arbitrarnosti in kaosa, v katerem veljajo zgolj samovoljni in suvereni odloki političnih in gospodarskih veljakov, hkrati pa se preko vulgarne, napadalne in agresivne komunikacije onemogoča sleherna kritika njihovih potez.

Medtem ko nas oblastniki prepričujejo, da moramo v kriznih časih stopiti skupaj, sami povečujejo prepad med tistimi, ki imajo vse privilegije tega sveta in ostalimi, ki so vse bolj potisnjeni na rob. Kapitalisti bodo po koncu te krize še bogatejši, politična elita in državna birokracija si bosta še izdatno povečali oblast in nadzor nad našimi življenji, nas pa čaka še bolj brutalna prekarnost, izguba bližnjih, zmanjševanje pravic in prihodnost tesnobe in strahu.

Kljub vsemu tudi v najbolj turobnih časih tli žarek upanja. Navsezadnje je vso bogastvo peščice, tako kot njihovi privilegiji in oblast nad našimi življenji, odvisno od našega dela in sodelovanja v njihovem izkoriščevalskem sistemu. Dovolj je, da zavrnemo vlogo pogrešljivega človeškega materiala, v katero nas potiskajo, in si tako izborimo pravico do resničnega odločanja o naših življenjih. Ideja splošne stavke, ki se že pojavlja v javnosti, se zdi kot dober korak v tej smeri, vendar se pri tem ne gre zanašati na vodstva uslužnih in z lastnimi interesi obremenjenih sindikatov. Iz te katastrofe nas ne bo popeljal noben odrešitelj, ne glede na to kako KUL je. Računamo lahko zgolj drug na drugega, na vzvode družbene moči ter na skupno vizijo boljše prihodnosti svobode, dostojanstva, avtonomije in enakosti.

V teh časih upor nosi še večjo ceno kot sicer. Oblast je morda z nikoli prej videno represijo zatrla oblike upora, na katere smo navajeni, toda s tem ni odpravila vzrokov zanj, temveč jih je zgolj še poglobila. V teh razmerah lahko iskra pride iz nepričakovane smeri: morda od delavcev in delavk, ki jim šefi ne pustijo na bolniško; morda od šolajoče mladine, ki jo zapiramo v domove in na milost in nemilost prepuščamo plenilcem v obliki elektronskih naprav; morda od tehničnega osebja v zdravstvu ali od tistih mladih in manj mladih, ki jih je kapital razglasil za odvečne, kriminalne, razvajene. Tudi, če te iskre ne ukrešemo sami, ji pomagajmo, da se razplamti v ogenj upora.

Razširimo virus upora po delovnih mestih, soseskah in na ulicah!

Anarhistična pobuda Ljubljana

18. december 2020

11 december, 2020

Izšla je 40-ta številka časopisa Anarhistka


 Izšla je 40-ta številka časopisa Anarhistka

 

Anarhistka,  okrožnica anarhističnega gibanja, številka 40, november 2020 - sedaj dostopna tudi v .pdf obliki!


Anarhistka je redna publikacija širšega anarhističnega gibanja. Izdaja jo Založba Avtonomija, ki deluje v okvirih Federacije za anarhistično organiziranje.

Namen Anarhistke je skromen: dokumentiranje nemirnih časov, omogočanje diskusije o vprašanjih, ki se nas tičejo, tvorjenje novih tovarištev in spodbujanje nastanka novih želja ter razvijanje konkretnih oblik njihove realizacije.

Anarhistka je produkt samoorganiziranega in avtonomnega kolektivnega delovnega procesa, se samofinancira in gverilsko distribuira.

Objavljeno vsebino se lahko prosto kopira, reproducira, spreminja, obožuje, zgiba ter na druge načine uporablja in to brez navedbe vira.

Okrožnica Anarhistka je brezplačna in jo lahko dobite v številnih avtonomnih, kulturnih in socialnih prostorih po Sloveniji, na različnih dogodkih in pri vaših lokalnih distributerjih anarhistične literature. Če jo kljub temu ne dobite, jo lahko naročite.

Želite sodelovati pri projektu?

Publikacija Anarhistka je odprt projekt, pri katerem (zaenkrat) sodelujejo posamezniki in posameznice iz različnih anarhističnih skupin pri nas in tudi širše. Bodoči razvoj publikacije bo odvisen predvsem od naših potreb, želja in ambicij. K razvoju projekta pa lahko s svojim angažmajem prispevate tudi vi!

Če bi želeli sodelovati pri pripravi vsebine, če bi preko te publikacije želeli deliti svoje izkušnje in poglede, novice iz vaših krajev, če bi želeli sodelovati pri oblikovanju naslednjih številk ali kako drugače, se javite na kontakt uredništva (glej spodaj).
Naročite se in pomagajte z distribucijo!

Distribucija Anarhistke je že precej razširjena, a da bi dosegla želeni učinek, je potrebno vzpostaviti še več kanalov. Bi radi vsak mesec dobili svoj izvod Anarhistke na svoj naslov? Bi radi razdelili večje številko kopij med svojimi prijatelji, sošolci ali sodelavci? Lahko Anarhistke razdelite v kakšnem izmed vaših lokalnih javnih prostorov? Bi jih radi razdelili na kakšnem izmed vaših dogodkov? Nobenega problema. Javite se na kontakt uredništva in brezplačno vam bomo poslali želeno število kopij.

 


10 marec, 2020

Infokafana: Kovač Anarhist - predstavitev knjige in pogovor

Petek 13. marca ob 20h v [A]Infoshopu na Metelkovi

V tokratni Infokafani bomo v že tradicionalnem tovariškem vzdušju gostili prevajalko knjige Kovač Anarhist Evo Brajkovič.

Avtobiografsko pričevanje takorekoč legendarnega tržaškega anarhista Umberta Tommasinija (1896-1980) je pred kratkim v knjižni obliki izšla pri založbi *cf. Ta izdaja vsaj delno zapolnjuje določeno praznino, saj pri nas tako že vsaj stoletje kronično primanjkuje slovenskih prevodov politične literature, ki nastaja v okviru italijansko govorečega in pisočega anarhističnega gibanja, saj je bilo do danes prevedenih zgolj nekaj temeljnih teoretskih tekstov. Po drugi strani pa Tommasinijevo pričevanje na shematičen in informativen način orisuje anarhistične prakse in zgodbe iz nekega bližnjega partikularnega časa in prostora. Skozi pripoved o bogatem militantnem življenju protagonista nas med drugim popelje tudi skozi topografijo anarhističnega gibanja na Tržaškem v dvajsetem stoletju.

Skozi pogovor o Tomassinijevi knjigi bomo razmišljali tudi o vlogi prevajanja v antiavtoritarnem gibanju: pogovarjali se bomo o njegovem pomenu za osebno in kolektivno delovanje, o prevajanju kot orodju za vzpostavljanje političnih odnosov med posamezniki in skupnostjo, o perspektivi prevajalstva znotraj sodobnega anarhističnega gibanja. Anarhistično gibanje je svojo zgodovino moralo vedno beležiti in analizirati lastnoročno, tudi danes pa ni nič drugače. V tej luči je pričevanje o nekem življenju artikuliranega in vsestranskega človeka zagotovo pomembno gradivo tudi za vse, ki danes na ozemlju, ki ga trenutno zaseda država Slovenija, gojimo vrednote antiavtoritarnega tovarištva in boja.

Lepo vabljeni / vabljene!

Več o knjigi tudi na spletni strani založbe *cf.:
https://www.zalozbacf.si/index.php/kovac-anarhist.html


Dogodek tudi na FB: https://www.facebook.com/events/512142656362101/

24 februar, 2020

Odprti zadružni sestanek z mini Alternativno tržnico

Odprti zadružni sestanek z mini Alternativno tržnico

Četrtek, 27. februar 2020 ob 19ih, A-Infoshop

Zadruga Urbana – kolektiv in urbano-agrarna platforma – organizira ogrevalni dogodke pred novo vrtičkarsko sezono. Na dogodku lahko pričakujemo par standardnih vrtičkarskih točk, planiranje revolucije, pregled semen in popravilo orodja. Iz omare pa bomo vzeli še nekaj ozimnice: olivno olje, vino, česen, čebulo, začimbe, uporniško kavo in arhivski hruškov kis... - menjava dobrodošla!

Dobrodošli pa tudi vsi polovičarski vrtičkarji, nadebudni botaniki ali ostali pivci piva, ki bi se pridružili angažiranim debatam Zadruge Urbane v sproščenem vzdušju.

FB dogodek >>>

18 februar, 2020

ZTZ Ruđer Boškovič! + veganska večerja

Torek, 25. februarja 2020 ob 19h v [A]Infoshopu
Zmešani terapevstki zbor Ruđera Boškovića vas vabi na svoj premierni koncert, katerega namen je seveda težko pričakovana predstavitev zbora, prav tako pa tudi zbiranje prispevkov za drva. ZTZ Ruđera Boškoviča deluje po principu - ima nas može se (nič nas ni strah, če so fušarji z nami), "glasbo" pa lahko opredelimo kot kolaž punk.

Poleg nastopa bo na meniju večera tudi veganska večerja.

Infokafana: Boj proti izgradnji zapora v Montréalu

Petek, 21. februarja 2020 ob 20h v [A]Infoshopu

***english below***

Leta 2016 je država Kanada najavila izgradnjo novega migrantskega zapora v Lavalu v tako imenovanem Quebecu. Zavit v liberalno retoriko "bolj prijaznega", "bolj človeškega" zapora, bi ta nov zaporniški obrat v resnici prinesel bolj izpopolnjene tehnike nadzora in povečane namestitvene zmožnosti. Napoved izgradje novega zapora je sprožila heterogen boj, ki privzema različne oblike in metode.

Na tokratni Infokafani bo z nami anarhistična tovarišica iz Montréala, ki bo predstavila omenjeni boj in z nami odprla premislek o širših bojih proti zaporom in mejam, iz katerih je prvi tudi izšel.

Vabljeni!

---------

In 2016, the Canadian state announced the construction of a new migrant prison in Laval (in so-called Quebec). Wrapped up in the liberal rhetoric of a “kinder,” “more humane” prison, this new prison would in fact deliver more sophisticated surveillance techniques and an increased holding capacity. In the years following this announcement, a heterogenous and multi-faceted struggle against the proposed migrant prison has developed.

An anarchist comrade from Montréal will offer an overview of this ongoing struggle, as well as reflections on the broader anti-prison and anti-border struggles from which it emerges.

See you!

Veganska večerja – Kje bomo pa jutri večerjali?

Torek, 18. februarja 2020 ob 19h v [A]Infoshopu 

Ker bi vas radi povabili na domačo večerjo, pa nekateri nimamo kuhinje v študentskem domu, spet drugi jedilnice/dnevne sobe v stanovanju ali pa nam ob petih cimrih zmanjka prostora za obiske, smo si sposodili [A] Infoshop kavče in mize in stole, da lahko postrežemo s hrano in druženjem.  Na meniju bo curry oziroma hearty stew, skratka nekaj primerno toplega za zimski čas. Kuha ekipa **Kje bomo pa jutri spali?**, zbrani prispevki pa bodo namenjeni nadaljevanju stanovanjskega boja v Ljubljani.

30 januar, 2020

Infokafana s antifašističnimi tovariši iz Madžarske

****ENGLISH BELOW******

V [A] Infoshopu, anarhističnem socialnem prostoru na Metelkovi, nadaljujemo z lahkotnimi petkovimi večeri, ko se ob hladnih pijačah in toplem ognju družimo in pogovarjamo o resnih in manj resnih stvareh v tovariškem vzdušju.

Na tokratni Infokafani se nam bodo pridružili tovariši antifašisti iz Budimpešte. Predstavili nam bodo mobilizacijo proti t.i. Dnevu “ponosa” v Budimpešti, ko madžarski in mednarodni neo-fašisti obeležujejo eno izmed nesmiselnih in morilskih epizod druge svetovne vojne in poveličujejo tedanji madžarski kolaborantski režim Nyilasev. Naši madžarski tovariši opozarjajo na obujanje nacistične folklore in rehabilitacijo enega izmed najbolj temačnih obdobij novejše zgodovine, ki se mu zoperstavljajo z mednarodnim povezovanjem antifašističnih skupin, pri čem že dobro sodelujejo z nemškimi in bolgarskimi tovariši. Z namenom širjenja antifašistične koalicije se nam pridružujejo tudi v Ljubljani.
Prostor bo prav tako namenjen pogovoru o trenutnim razmeram na madžarskem in delovanju tamkajšnjih anti-avtoritarnih skupin.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

--------
[ENGLISH]

This week's Infokafana will be prepared in collaboration with our antifascist comrades from Budapest who will join us to talk about the mobilization against the so called Day of »honor« in Budapest.

The Day of »honor« is an event organized by Hungarian and international neo-fascist groups to celebrate one of the meaningless and murderous episodes of the Second World War and glorify the Hungarian collaborationist regime of the Arrow Cross fascists. Our comrades are drawing attention to the revival of Nazi folklore and the rehabilitation of one of the darkest episodes of recent history, which they are struggling against through international antifascist cooperation. They have already good connections to German and Bulgarian antifascist groups, but they would like to widen the network, which is why they are joining us in Ljubljana.

It is also an opportunity to discuss the current political situation in Hungary and the presence and functioning of anti-authoritarian groups.

The event will be in English.