02 februar, 2009

PROGRAM

Filmski večer:
Fidel
(v sklopu mesečnega cikla Kuba in revolucija)

Sreda, 4. februar 2009, ob 20h

Za spremembo začenjamo s fikcijo, z igranim filmom, ki se trudi biti odsev "življenja in dela" Fidel Castra...