03 marec, 2009

PROGRAM

Predstavitev in diskusija:
ŽENSKA ROBA. PO SLEDEH SODOBNEGA SUŽENJSTVA IZ AFRIKE V EVROPO
Predstavitev knjige Mary Kreutzer in Corinne Milborn


Petek, 6. marec 2009, ob 19:30


Knjigo bo predstavila avtorica Mary Kreutzer.

Knjiga je mešanica reportaže, ki dokumentira raziskovanje fenomena prisilne prostitucije po sledeh trgovine z ljudmi, ki poteka med Nigerijo in Evropo, katerega sta se avtorici lotili zelo dosledno, zbirke biografij, ki odkrivajo in dokumentirajo 'doživljaje' številnih Nigerijk, in poljudno znanstvene analize, ki odpira vpogled v obstoječi sistem mednarodnega trgovanja z ljudmi.