06 marec, 2011

PROGRAM


Predstavotev in pogovor v sklopu 12. mednarodnega queerovskega in feminističnega festivala

RDEČE ZORE
Dušan Maljković (Srbija): QT, revija za queer teorijo in kulturo

8, 53 min, angl. brez podnapisov)
Petek, 11. marec, ob 18h

Dušan Maljković je glavni in odgovorni urednik revije QT, ki je začela izhajati septembra 2010. Letno izidejo tri številke; do danes so izšle že tri dvojne številke. Revijo izdaja Gayten-LGBT (Centar za promociju prava seksualnih manjina) iz Beograda s finančno pomočjo srbskega Zavoda za odprto družbo. V prvi številki s tematskim sklopom Narava želje in družba transgresije so izšli prevodi Jean-Paula Sartra, Rolanda Barthesa, Felixa Guattarija, Michela Foucaulta, Pierra Bourdieuja, Giannija Vattima, Judith Butler in drugih teoretikov/čark. V novejših številkah so objavljena tudi dela avtorjev in avtoric iz Srbije.