14 november, 2011

PROGRAM

Bralni krožek: kArl mArx - kApital

Petek 18. novembra, ob 17-ih

Odpiramo sezono anarhističnega branja Karla Marxa. Proti znanju, za teorijo in prakso boja. Na prvem srečanju beremo prvo poglavje Kapitala (Blago/Commodities).