21 januar, 2013

angart


AngartFilm

Četrtek, 24.1.2013, ob 20h 


Tema z naslovom V res publici prijateljujejo tatovi časa, se bo nanašala na trenutno politično situacijo  s katero se vsakodnevno soočamo kot posamezniki, člani skupin ali novonastalih gibanj - v medsebojnih interakcijah in v odnosu do družbenih vsebin oziroma spreminjajočih se form, ki nam jih vsakodnevno vsiljuje avtoriteta politične volje, ki pa postaja vedno bolj nasilna in izključujoča do tistih (Drugih), ki se ideološko z njo ne strinjajo. 

Večera se bosta udeležila tudi raziskovalni novinar Dejan Karba in sociologinja Ksenija Vidmar Horvat, ki nam bosta na podlagi svojih lastnih izkušenj iz polja prakse in teorije, odgovorila na številna zastavljena vprašanja.

Več>>>