19 februar, 2013

misliti nem


Pogovorni cikel MISLITI NEMOGOČE: Onkraj predstavništva

Četrtek, 21. februar, 19:00


Mnogoterost vstaje vodi v mnogoterost alternativ obstoječemu družbenemu redu. Mi se prepoznavamo v vzkliku »Nihče nas ne predstavlja,« ki že tri mesece odmeva po naših ulicah. Vzklik simbolizira samoorganizacijo, solidarnost, nehierarhičnost in anti-avtoritarnost. Ti principi se izključujejo z mehanizmom predstavništva tako na ravni parlamenta, sindikata kot študentskega organiziranja. Vabimo vas, da na pogovornem večeru skupaj spregovorimo o nepredstavništvu kot obliki vključujočega trajnostnega političnega delovanja od spodaj.

Pogovorni cikel Misliti nemogoče naslavlja aktualne tematike boja proti kapitalizmu od spodaj. 

VEČ>>>