19 junij, 2013

muviii


Projekcija filma Ekumenopolis

Petek, 21.6. ob 21:00


Neoliberalni pohod, ki se je pričel v začetku 80. let je pripeljal do velikih sprememb v mestih po celem svetu. Za novim, v financializacijo usmerjenim gospodarstvom, so urbana zemljišča postala sredstvo za akumulacijo kapitala. Ti procesi so imeli velik vpliv na spremembe mest povsod po svetu, še posebej v velikih mestih v državah v razvoju. 

Istambulu je mestna oblast slepo prevzela neoliberalni pristop, ki postavlja finančne koristi pred potrebe prebivalcev, poslednično je nastal megaslum z 15 milijoni.