15 januar, 2016

Program

Mapuče – neuklonljivi staroselci ameriškega juga

Sreda, 20.1. ob 19h
Predavanje o domorodnem ljudstvu Mapuče, njihovemu upiranju zavojevalcem od 16. stol pa vse do današnjih dni. Osredotočili se bomo na sodoben upor in načine, ki prispevajo k opolnomočenju tega ljudstva. Predavanje bo v slovenščini in angleščini.