25 februar, 2019

Info kafana LXXX: Odrast in anarhizem

Info kafana LXXX: Odrast in anarhizem

Petek, 1. marec 2019 ob 20h

V [A] Infoshopu, anarhističnem socialnem prostoru na Metelkovi, nadaljujemo z lahkotnimi petkovimi večeri, ko se ob topli peči pogovarjamo o resnih in manj resnih stvareh v tovariškem vzdušju. Tokrat se bomo pogovarjali o odrasti in anarhizmu.

Odrast kot koncept meri na nujnost radikalne transformacije ekonomskega sistema, če se človeštvo želi izogniti eksistencialnemu tveganju obsežnega okoljskega kolapsa. Poudarja namreč, da je imperativ rasti – ki je tako temeljen v večini sodobnih družb - med vzroki prepleta okoljske, družbene in gospodarske krize zgodnjega 21. stoletja. Zato se bo morala vsakršna realistična strategija, ki naslavlja nenehni planetarni antropogenični ekocid dotakniti problema 'gospodarske' rasti – kako jo zaustaviti in hkrati zagotoviti blaginjo in razcvet. To je nemogoče le skozi manjše popravke obstoječega kapitalističnega sistema, kar vodi k zaključku, da moramo ustvariti radikalno drugačen ekonomski sistem.

Kljub temu, da so si teorije odrasti precej na jasnem o implikacijah trenutnega ekonomskega sistema, pa to isto ne velja za implikacije glede političnega sistema. Tako je denimo odrast začela šele nedavno pretresati vprašanje države in kako se ta umešča v širšo naracijo radikalne transformacije. Čeprav se zdijo povezave med anarhizmom in odrastjo vsenavzoče in koncepti, izhajajoči iz anarhistične misli, čvrsto vgrajeni v teorije odrasti, pa anarhizem kot tak ne dobiva veliko pozornosti.

Kako se anarhizem umešča v naracije odrasti? Zakaj moramo biti jasni glede anarhističnih korenin odrasti? Kaj bi večje sprejemanje anarhistične misli, še posebej teorije države, pomenilo za razvoj teorij in praks odrasti? In obratno, kaj lahko pridobi anarhizem od teorij odrasti? 
FB >>>