03 oktober, 2007

PROGRAM

Sredini filmski večeri


V Infoshopu smo s septembrom na program uvrstili sredine filmske večere, na katerih prikazujemo filme z družbeno kritično vsebino in širše. Vsako sredo je ob 20h na programu drug film, v bodoče pa načrtujemo sredine filmske večere kombinirati s tematskimi diskusijami.

Oktoberski program bomo - s podrobnejšimi predstavitvami posameznih dogodkov - dopolnili v prihodnjih dneh.