22 oktober, 2019

Veganska večerja

Veganska večerja

Torek, 22. oktobra 2019 ob 19h

Super družba, odlična hrana in sproščeno ozračje. Pridruži se nam na tradicionalni torkovi veganski večerji!>> Kaj je in kako deluje Veganska večerja? <<

Nismo profesionalni servis, v katerem v zameno za denar dobiš hrano, ampak v desetletju našega delovanja sledimo DIY etiki. Ideja "naredi sam_a" v praksi pomeni, da vse obiskovalke in obiskovalci po svojih močeh sodelujejo pri dogodku. Pri tem je najbolj pomembna rotacija vlog, kar pomeni, da večerje ne kuhajo vedno isti ljudje, ampak, če obiskuješ večerje, je lepo, da si občasno vzameš eno popoldne in pripraviš večerjo za ostale. S tem namenom so se za najbolj praktične izkazale bolj ali manj stalne kuharske skupine.

Vabimo vas, da se prijavite s kuharsko skupino in na ta način omogočite prihodnje delovanje veganskih večerij. Javite se nam na mail a pika infoshop at gmail.com.

15 oktober, 2019

Izjava: Solidarno z avtonomnimi skupnostmi Rojave


Napad Turčije na prebivalke in prebivalce Rojave in na njihove zaščitne enote YPG/YPJ je še en srhljiv opomnik na katastrofalne posledice osvajalnih vojn, vsiljeno militarizacijo družbe in geopolitičnih iger, katerih glavne žrtve so ljudje, ki stremijo k življenju v svobodnih in raznolikih skupnostih. Svoboda, mir in skupnostna samoorganizacija so enkrat več poteptani pod tankovskimi gosenicami zastopnikov interesov nacionalističnih elit, kapitala in globalnih geopolitičnih strategov.

14 oktober, 2019

Veganska večerja

Veganska večerja

Torek, 15. oktober 2019 ob 19ih


Super družba, odlična hrana in sproščeno ozračje. Pridruži se nam na tradicionalni torkovi veganski večerji!

>> Kaj je in kako deluje Veganska večerja? <<

Nismo profesionalni servis, v katerem v zameno za denar dobiš hrano, ampak v desetletju našega delovanja sledimo DIY etiki. Ideja "naredi sam_a" v praksi pomeni, da vse obiskovalke in obiskovalci po svojih močeh sodelujejo pri dogodku. Pri tem je najbolj pomembna rotacija vlog, kar pomeni, da večerje ne kuhajo vedno isti ljudje, ampak, če obiskuješ večerje, je lepo, da si občasno vzameš eno popoldne in pripraviš večerjo za ostale. S tem namenom so se za najbolj praktične izkazale bolj ali manj stalne kuharske skupine.

Vabimo vas, da se prijavite s kuharsko skupino in na ta način omogočite prihodnje delovanje veganskih večerij. Javite se nam na mail a pika infoshop at gmail.com.

08 oktober, 2019

10 let Federacije za anarhistično organiziranje (FAO)

Diskusija in prosto druženje v tovariškem vzdušju

Menza pri koritu, AKC Metelkova mesto

od 20h dalje

Prelom stoletja in tisočletja je v Slovenijo prineslo svežo anarhistično tradicijo, ki vse od tedaj živi in deluje. Navkljub neizogibnim valovanjem v intenzivnosti delovanja lahko danes brez pretiravanja govorimo o sedaj že dvajset let kontinuirane dejavnosti in organiziranja, vzporedno in kot del nje pa tudi o artikulaciji idej oziroma o teoretski in politično-analitski produkciji. V času porajajočih se novih bojev ob zori prejšnje kapitalistične krize so različni tokovi anarhističnega gibanja prepoznali potrebo po vzpostavitvi nove organizacije, ki je bila poleti 2009 realizirana z ustanovitvijo Federacije za anarhistično organiziranje – FAO.

V desetletju svojega obstoja je Federacija za anarhistično gibanje predstavljala enega od orodij organizanja in koordinacije, vzajemne pomoči in solidarnosti, politične artikulacije in učenja, transnacionalnega in lokalnega povezovanja političnih skupin ter posameznikov in posameznic. Bili smo del študentskih in delavskih mobilizacij, antirasističnih front, bojev za nove pravice prekerne generacije, vstajniškega gibanja in številnih ostalih političnih pobud v zadnjih desetih letih. Bili smo del avtonomnih prostorov, ustvarjali lastne medije ter ščitili tovariše in tovarišice, ko so se zaradi političnega delovanja znašli v krempljih državne represije. V naših prostorih smo gostili tovariše in tovarišice iz celega sveta, kar nam je omogočilo neposreden vpogled v njihove boje, hkrati smo tudi sami šli marsikak in tudi preko tega prispevali k imaginaciji in teoriji sodobnega globalnega anarhističnega gibanja. Pri vsem tem smo ostajali zavezani samoorganizacije, horizontalnosti in antiavtoritarnosti ter boja proti seksizmu, homofobiji, rasizmu in ostalim temeljnim anarhističnim načelom. Pri tem nismo bili nikoli sami, saj smo se na ulicah in trgih, v avtonomnih prostorih in na fakultetah vedno znova našli skupaj s številnimi tovarišicami in tovariši.
V času od vzpostavitve Federacije se je s spremembno družbe okoli nas spremenil tudi teren, na katerem potekajo politični boji. Ne samo, da se je v zadnjih letih nova politična stranka za marsikoga vzpostavila kot primerno in učinkovito orodje za politično delovanje, gibanjski politični prostor je z razmahom tehnologije postal hkrati bolj heterogen, manj pregleden in zato bolj ranljiv. Toje le nekaj izzivov, s katerimi se bo anarhistično gibanje pri nas moralo v prihodnje soočiti, če želi še naprej tvorno prispevati h porajanju in oblikovanju političnih bojev.

Zgoraj zapisano bo tvorilo horizont javne diskusije, na kateri se bomo spomnili tega, kar je bilo narejeno kot tudi premišljali, kaj bi utegnili postoriti v prihodnje. Diskusija bo odprtega značaja in želimo si, da bi jo uporabili kot priložnost, da v tovariškem duhu delimo naše aktualne aspiracije in potrebe ter preverimo oziroma dopolnemo naše analize.

Diskusija je del spremljevalnega programa kongresa Federacije za anarhistično organiziranje.

Federacija za anarhistično organiziranje je anarhistična zveza, ki združuje avtonomne/lokalne/regionalne skupine ter posameznice in posameznike iz Slovenije in Hrvaške. FAO temelji na temeljnih anarhističnih idejah in principih samoorganizacije, svobodnega dogovora in povezovanja, solidarnosti, neavtoritarnosti, horizontalnosti ter vzajemne pomoči. Zveza FAO je članica Internacionale anarhističnih federacij (IFA).