26 avgust, 2009

PROGRAM

Simpozij - v okviru 16. obletnice Metelkove:
O razmerju med alternativo in undergroundom

Sobota, 12. septembra 2009, ob 16h

To razmerje se zdi eden izmed ključnih problemov tega trenutka - tako na lokalni, kakor na globalni ravni. Zadeva tako sámo Metelkovo (njeno samorefleksijo) kot ves »zunanji svet«. Udeleženci in udeleženke bodo z različnimi prijemi prevprašali, kaj in kakšno je pravzaprav »drugačno«, pregledno in/ali »podtalno«, subverzivno delovanje, kdo z njim profitira, manipulira, kakšne potencialne možnosti presenečenj; tudi presenečenj samega sebe.