11 december, 2011

PROGRAM

Bralni krožek: kArl mArx - kApital

Petek 16. decembra, ob 17-ih

BRALNI KROŽEK BO NA FILOZOFSKI FAKULTETI V PREDAVALNICI 4

Čeprav se anarhisti praviloma ne strinjamo s političnimi strategijami, ki so se skozi 20. stoletje oblikovale v z Marxom navdahnjenih socialističnih avtoritarnih strujah, to še ne pomeni, da že od časa Bakunina ne cenimo Marxovega doprinosa h kritiki politične ekonomije.