12 februar, 2012

PROGRAM

Bralni krožek: kArl mArx - kApital

Petek 17. februarja, ob 17-ih

Odpiramo sezono anarhističnega branja Karla Marxa. Proti znanju, za teorijo in prakso boja. Tokrat beremo poglavja Absolutna in relativna presežna vrednost, Spremembe magnitude v ceni delovne sile in presežne vrednosti, Različne formule za mero presežne vrednosti in Mezde.