22 april, 2012

PROGRAM


Prvomajska šola DPU, 27.–29.: Prihodnost evropskih integracij: leve perspektive / The Future of European Integration: Left Perspectives

Predavanje Aneja Korsike:

Varčevalni ukrepi kot forma razrednega boja

Sobota, 28. april, ob 11h
Evropska unija je meščanska politična forma, ki služi uresničevanju razrednih interesov kapitala. Prost pretok in akumulacija kapitala ter maksimizacija profitov so integralni momenti vsake stopnje v njenem zgodovinskem razvoju. 

Predavanje Saša Furlana:

Izstop iz evrskega območja in devalvacija valute – progresivna ali regresivna strategija za Grčijo?

Sobota, 28. april, ob 11.45
Po dveh letih od vznika dolžniške krize v Grčiji in v preostali periferiji evroobmočja, krize, ki se je izkazala za simptom spodletele makroekonomske arhitekture celotnega evrskega območja, težavam grške ekonomije še vedno ni videti konca. Grške politične elite se pod prisilo vodstva Evropske komisije, Mednarodnega monetarnega sklada in Evropske centralne banke reševanja krize lotevajo s strategijo t. i. »interne devalvacije«, ki pa je zgolj evfemizem za napad na delavski razred prek uničevanja socialne države, krčenja mezd in množičnega odpuščanja.
Primož Krašovec:

Družbeni učinki ukrepov za dvig konkurenčnosti v EU

Sobota, 28. april, ob 13h
Evropa se je s svojo konkurenčnostjo začela intenzivneje ukvarjati v devetdesetih, ob velikih spremembah, ki so jih v njeno družbeno in ekonomsko sestavo prinesla vključitev (»integracija«) prej socialističnih vzhodnoevropskih držav (kar je predstavljalo veliko zalogo relativno cenene delovne sile in ogromno državne industrije ter javne infrastrukture in institucij, ki jih je bilo mogoče privatizirati)...

Annina Kaltenbrunner:

Periferne države v evroobmočju: kakšne so možnosti? 

Sobota, 28. april, ob 13.45
 
Predavanje bo posvečeno možnostim perifernih držav v trenutni krizi evroobmočja in onkraj nje.