21 januar, 2013

ass


Anthropology Student Sessions:

Sreda, 23.1.2013, ob 18.00Na tokratnem ASS-u se bomo spraševali o mehanizmih vzgoje, katerih cilj je, da utrjujejo obstoječa razmerja moči. Kot izhodišče za debato bomo uporabili tekst Michela Foucaulta The Means of Correct Training (1977), ki obravnava zgodovinski razvoj disciplinarne moči in raziskuje načine »pravilne« vzgoje ter njene želene rezultate. Kljub temu, da gre za starejši članek, lahko zlahka najdemo vzporednice z današnjo situacijo, ki je močno podrejena istim mehanizmom, ki jih obravnava avtor v članku.

Več>>>