24 april, 2018

Zgradimo skupaj nekompatibilni prvi maj

Zgradimo skupaj nekompatibilni prvi maj

Sreda, 25. april 2018 ob 20h


Naši tovariši in tovarišice iz severzahodne Italije so nas povabili, da skupaj zgradimo avtonomni blok za nekompatibilni prvi maj na tradicionalni delavski manifestaciji. Zainteresirane skupine in posameznice ter posameznike, ki bi se želeli vključiti v proces, vabimo na odprt sestanek, ki bo namenjen organiziranju naše prisotnosti na manifestaciji ter nadaljnemu razvijanju analiz prekarnosti in strategij boja zoper njene destruktivne učinke.

Več >>>