06 maj, 2018

Info-kafana

Info kafana (LIV): Prekernost in kontraekonomija v času neoliberalnega opustošenja   

Petek, 11. maj 2018 ob 20h

V [A] Infoshopu nadaljujemo z lahkotnimi petkovimi večeri, kjer se pogovarjamo o resnih in manj resnih stvareh v tovariškem vzdušju. Tokrat bomo večer uvedli z diskusijo o kontraekonomiji oziroma, s poudarkom na realno obstoječih praksah v lokalnem okolju in njihovi povezavi z antiavtoritarnim političnim organiziranjem.

Skvoti, socialni centri, neodvisne samoorganizirane medijske platforme, finančne zadruge, anarhistične založbe, iniciative Hrana ne bombe, skupnostne telovadnice in igrišča - vse to je zgolj nekaj od delujočih modelov organiziranja zadovoljevanja nekaterih družbenih in individualnih potreb v našem lokalnem okolju. Ti in tovrstni projekti vsak na svoj specifičen način prispevajo h gradnji razvejanega polja kontraekonomije, ki stremi k razvoju in reprodukciji politizirane antiavtoritarne skupnosti. So eksperimentalna vozlišča kontraekonomskih praks, ki predstavljajo gibanjsko alternativo neoliberalnim politikam izkoriščanja ter že sedaj proizvajajo konkretne učinke na ravni vsakdanjega življenja vanje vključenih ljudi. Te prakse pa so povezane tudi z dolgoročnim vzdrževanjem možnosti za samoorganizirano politično delovanje, ki jih nenehno spodjeda kapitalističnemu režimu lasten nezadržen pohod logike razčlovečenja, izolacije oziroma izrivanja ter boja za oblast.

Na tokratni Info-kafani bomo poskusno odprli diskusijo o kontraekonomiji pri nas, kako funkcionira, kaj so njeni dosežki, stranpoti in obeti. Diskusijo pripravlja SISA (Skupnostni Investicijski Sklad Anarhistov), njen namen pa je spodbuditi trezen premislek v skupnosti o tem, kaj že imamo in o tem, kaj bi šele lahko skupaj razvili. SISA bo poskrbela tudi za soli-bar iz katerega bo krila stroške svojega delovanja, tako da bo za hrano in pijačo poskrbljeno.

FB dogodek >>>